Οικογενειακό Δίκαιο

Όπως γνωρίζουμε όλοι, δυστυχώς οι οικογενειακές σχέσεις δεν εξελίσσονται το ίδιο ευοίωνα όπως είναι στο ξεκίνημά τους. Τέτοιου είδους ζητήματα μπορούν να οδηγήσουν αναπόφευκτα σε ζοφερές καταστάσεις, οι οποίες περιπλέκονται όταν υπάρχουν τέκνα που βιώνουν αυτές τις συνθήκες. Η εταιρεία μας έχει μακρά και επιτυχημένη εμπειρία στον χειρισμό τέτοιων λεπτών υποθέσεων διαζυγίων, όπως και σε ζητήματα διατροφών, επιμέλειας τέκνων αλλά και ενδοοικογενειακής βίας, η οποία έχει προεκτάσεις που άπτονται του Ποινικού Δικαίου. Οι Συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την έκδοση διαζυγίων είτε συναινετικά είτε κατά αντιδικία, ζητήματα διατροφών μεταξύ συζύγων και τέκνων, ρύθμιση οικογενειακής στέγης, αλλά και τις προεκτάσεις ενδοοικογενειακής βίας που τυχόν έχουν. Παράλληλα, η εταιρεία μας έχει ασχοληθεί και με άλλες πτυχές του οικογενειακού δικαίου, όπως υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης και επιτροπείας.