Ναυτικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας έχει ασχοληθεί επισταμένως με αγοραπωλησίες πλοίων, υδροπτέρυγων και σκαφών αναψυχής, και διαθέτει εξαιρετική εμπειρία και στον χώρο αυτό. Αναλαμβάνουμε την σύνταξη καταστατικών και ίδρυση ναυτικών εταιρειών και ναυτικών εταιρειών πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.), καθώς και όλη την διαδικασία που προβλέπεται για την καταχώρησή τους στο αρμόδιο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.