Εταιρικό Δίκαιο

Είναι ίσως ο πιο ζωτικός κλάδος συνδεδεμένος άμεσα με την επιχειρηματικότητα. Η ανάπτυξη μιας εταιρείας μέσα από το εμπόριο μπορεί να κρύβει παγίδες που οδηγούν σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Οι Συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την καθοδήγηση σε κάθε βήμα για ένα επιτυχημένο και ασφαλές αποτέλεσμα με γνώμονα πάντα το συμφέρον του πελάτη. Οι Συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση κάθε φύσεως υπόθεσης που σχετίζεται με μία εταιρεία, γρήγορα και με ασφάλεια, παρέχοντας ευελιξία κινήσεων και το κυριότερο, πλήρη υποστήριξη σε οποιαδήποτε νέα συνεργασία ή διένεξη προκύψει, όπως και θέματα ενδοεταιρικής φύσεως, όπως ζητήματα Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικών Συνελεύσεων, αυξήσεις εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου και γενικότερα ο,τιδήποτε μπορεί να προκύψει κατά την λειτουργία μιας εταιρείας. Παράλληλα η Εταιρεία μας έχει εκπροσωπήσει πελάτες της σε κάθε είδους Δικαστήρια αλλά και θεσμικούς φορείς στην Επικράτεια, όπως ακόμα και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.