Εργατικό Δίκαιο

Οι σχέσεις των εργοδοτών με τους εργαζομένους σε κάθε επιχείρηση υπήρξε ανέκαθεν ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία που αναπόφευκτα επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία οποιασδήποτε εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης. Η εργατική σχέση κρύβει πολλές ιδιαιτερότητες και απαιτεί πάντα λεπτούς χειρισμούς για μια αίσια έκβαση. Οι Συνεργάτες μας έχουν χειριστεί πληθώρα εργατικών διαφορών τόσο στα πλαίσια εταιρικής υποστήριξης των εργατών μας όσο και ανεξάρτητα.