Εμπράγματο Δίκαιο, Μισθώσεις, Αγοραπωλησίες ακινήτων

ToReal Estate υπήρξεανέκαθεν μία από τις βαριές «βιομηχανίες της χώρας», η οποία φαίνεται ναανακάμπτει με γοργούς ρυθμούς και πάλι. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη τηνπροεργασία που απαιτείται μέχρι την υπογραφή της μεταβίβασης ενός ακινήτου,όπως έρευνες τίτλων στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια ανά τηνΕπικράτεια, διευθετήσεις θεμάτων που άπτονται της Πολεοδομίας, καθώς καιοποιουδήποτε άλλου ζητήματος που μπορεί να ανακύψει στην πορεία μιαςμεταβίβασης. Παράλληλα αναλαμβάνουμε κάθε είδους αστικές, κυρίως επαγγελματικέςή μισθώσεις του Δημοσίου. Η εταιρεία μας ασχολείται συνεχώς με όλων των ειδώντις μισθώσεις, οι όποιες αναπόφευκτα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι τηςκαθημερινής οικονομικής ζωής.