Διοικητικές Υποθέσεις

Η εταιρεία αναλαμβάνει πάσης φύσεως διοικητικές υποθέσεις συμπεριλαμβανομένου άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων Δημοσίων Φορέων ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και Δικαστηρίων της Χώρας, όπου αρκετές φορές καταλήγουν και πλήθος φορολογικών υποθέσεων. Η εταιρεία μας έχει χειριστεί επίσης υποθέσεις ομαδικών αγωγών δημοσίων υπαλλήλων από διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς.