Διαχείριση Περιουσίας κατοίκων εξωτερικού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με ακρίβεια και προπάντων με υπευθυνότητα την διαχείριση τυχόν περιουσίας που διαθέτουν στην Χώρα Έλληνες ή ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι είναι κάτοικοι εξωτερικού, στον βαθμό που επιθυμεί ο καθένας. Οι Συνεργάτες μας ασχολούνται με όλα εκείνα τα περιουσιακά ζητήματα που μπορούν να ανακύψουν, φέροντας εις πέρας φορολογικές, πολεοδομικές ή άλλου είδους εκκρεμότητες, με άμεση ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει. Επίσης, αναλαμβάνουμε την είσπραξη μισθωμάτων που υπάρχουν από κάθε είδους μισθώσεις ακίνητης περιουσίας, όπως επίσης οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ συνιδιοκτητών κλπ.