Δίκαιο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Το γραφείο μας έχει αναλάβει με επιτυχία υποθέσεις που αφορούν την λεπτήδιαδικασία των χρηματιστηριακών συναλλαγών (λήψη και διαβίβαση εντολών), όπωςκαι πάσης φύσεως διαφορές που σχετίζονται είτε με το Χρηματιστήριο Αθηνών είτεμε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.