Φορολογικό Δίκαιο

Προφανώς και είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα των ημερών μας, καθώς πλήθος ιδιωτών, επαγγελματιών αλλά και εταιρειών, επηρεάζονται από τον κυκεώνα επιβολής νέων μέτρων και κρατήσεων αλλά και από την πολυνομία που κυριαρχεί, όπως άλλωστε διαμορφώνεται το φορολογικό δίκαιο τα τελευταία έτη. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση ενστάσεων και προσφυγών στις κατά τόπους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες όσο και ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας, και συμβουλευτική επί καίριων φορολογικών ζητημάτων.