Αστικό Δίκαιο

Πρόκειται για τον ευρύτερο τομέα δικαίου που διέπει την καθημερινή μας ζωή, ενώ η εφαρμογή του επηρεάζει όλες τις καθημερινές μας συναλλαγές. Από την πιο απλή αγορά και πώληση μέχρι και τις πιο βαριές περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, δανειοδοτήσεις, υποθέσεις μισθώσεων, εδαφικών διεκδικήσεων, ζητήματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, η εταιρεία μας χειρίζεται πληθώρα ανάλογων υποθέσεων καθημερινά και διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και επιμέρους εξειδικεύσεις σε αυτόν τον μεγάλο αλλά και τόσο σημαντικό τομέα του Ελληνικού μας Δικαίου.