Η Εταιρεία μας

Το Δικηγορικό Γραφείο Δέσποινας Μελίδου και Συνεργατών, ξεκίνησε την λειτουργία του το 2004, και παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, εστιασμένες και ανταποκρινόμενες άμεσα στις ανάγκες του πελατολογίου, το οποίο συμπεριλαμβάνει μερικά από τα πιο αξιόλογα ονόματα της βιομηχανίας, του κλάδου της μεταποίησης και του εμπορίου. Η εταιρεία μας εστιάζει στον εμπορικό τομέα με δυνατή παρουσία σε διάφορους οικονομικούς τομείς, όπως στις ιατρικές υπηρεσίες και προϊόντα, στην βιομηχανία της μεταποίησης, στην βιομηχανία των ζωοτροφών και στον κλάδο βιοτεχνιών και παραγωγής υφασμάτων και ρούχων. Η εταιρεία μας επεκτάθηκε επίσης και στην Αθήνα όπου ιδρύθηκε και δεύτερο γραφείο το 2013, επεκτείνοντας το πεδίο της λειτουργίας και δράσης μας. Η μακροχρόνια εμπειρία μας στην Ελληνική αγορά μας παρέχει μια εκτενή γνώση του εντόπιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η εξειδίκευσή μας στον βιομηχανικό/εμπορικό τομέα μας επιτρέπει να κατανοούμε τους στρατηγικούς στόχους μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με την εξαιρετική νομική κατάρτιση των συνεργατών μας, μας επιτρέπουν να παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Η μεγάλη ομάδα των Συνεργατών μας, αναλαμβάνει και επιλύει υποθέσεις που άπτονται όλων σχεδόν των κλάδων του Δικαίου με γνώμονα την εξειδίκευση, εμπειρία και διακρίσεις του καθενός:

 • Οικονομικές υποθέσεις που άπτονται του Ποινικού Δικαίου
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Εμπράγματο Δίκαιο, Μισθώσεις, Αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Οικογενειακό Δίκαιο, διατροφές, γονική επιμέλεια και μέριμνα τέκνων
 • Διαχείριση Περιουσίας κατοίκων εξωτερικού
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
 • Διοικητικές Υποθέσεις
 • Aστίκο Δίκαιο
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας 2016/679 (GDPR)
 • Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας εκπροσωπεί τους πελάτες της ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων. Οι δικηγόροι μας παρέχουν όλη τη δυνατή βοήθεια σε διαπραγματεύσεις και εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών. Οι εξειδικεύσεις της εταιρείας μας συμπεριλαμβάνουν την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων.