Γνωρίστε την Ομάδα μας

Δέσποινα Μελίδου

Founder & CEO – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ιωάννης Γκόσιος

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Αλέξης Δημητρακόπουλος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Παναγιώτα Ηλιοπούλου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Άννα Μανωλίδου

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Δήμητρα Μπαλανίκα

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Ανδρέας Προκαλάμος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ευαγγελία Αστρίδου

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Χριστιάνα Αναγνώστου

Εγκληματολόγος